II Konferencja dla pacjentów Jak zostać zdrowymi rodzicami zdrowego dziecka? – Fizjologia prokreacji