Immunologia rozrodu

Immunologia rozrodu


BARDZO SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PT. „IMMUNOLOGIA ROZRODU”.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, spotkanie odbędzie się online.

Jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, aby program merytoryczny i organizacja przysłużyły się wzbogaceniu Państwa wiedzy medycznej w zakresie immunologii rozrodu.

Podjęliśmy się zorganizowania tej Konferencji na prośbę lekarzy zajmujących się na co dzień diagnostyką i leczeniem niepłodności. Coraz więcej naszych pacjentów ma problemy immunologiczne, z którymi przychodzi się nam zmierzyć.

Spersonalizowane podejście (immunoterapia celowana) zrewolucjonizowało terapię nowotworów. Analogicznie obecnie zwraca się uwagę, aby odpowiednio dobrać immunoterapię w leczeniu niepłodności.

Wykłady przedstawią eksperci w dziedzinie immunologii. Grono doświadczonych wykładowców podzieli się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem. Będzie także możliwość zadawania pytań.

Mamy nadzieję, że ta unikalna Konferencja przybliży Państwu temat zaburzeń immunologicznych w niepłodności, a także rolę układu immunologicznego w rozrodczości człowieka.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

OPRÓCZ MOŻLIWOŚCI AKTYWNEGO UCZESTNICTWA, PO ZAKOŃCZENIU KONFERENCJI ZAREJESTROWANI UCZESTNICY OTRZYMAJĄ NAGRANIA WYKŁADÓW.

Wykładowcy:

 • KRZYSZTOF BRYNIARSKI
 • ANNA FELIS-GIEMZA
 • MAŁGORZATA GIETKA-CZERNEL
 • LAURA GRZEŚKOWIAK
 • ANDRZEJ GUZIK
 • GRZEGORZ JAKIEL
 • KATARZYNA JANKOWSKA
 • MAŁGORZATA JERZAK
 • ALEKSANDRA KICIŃSKA
 • ANNA KOBYLIŃSKA
 • IZABELLA KOPEĆ
 • MACIEJ KURPISZ
 • RADOSŁAW MAKSYM
 • ANDRZEJ MALINOWSKI
 • ALEKSANDRA MATYJA-BEDNARCZYK
 • MARZENA OLESIŃSKA
 • JAROSŁAW PAŚNIK
 • TOMASZ SACHA
 • WOJCIECH SYDOR
 • IWONA WERTEL

PROGRAM KONFERENCJI

Piątek, 19.03.2021

Sesja I Immunologia rozrodczości

13.00-13.10 Powitanie – Prof. dr hab. n. med. Sylwia Kołtan - Konsultant Krajowy z Immunologii Klinicznej

13.10-13.40 Immunologia rozrodczości człowieka. Tolerancja immunologiczna. Prof. K. Bryniarski

13.45-14.15 Immunologia męskiego rozrodu - aspekty podstawowe i kliniczne. Prof. M. Kurpisz

14.15-14.30 Dyskusja – prowadzący Prof. M. Kurpisz, dr K. Jankowska

14.30-14.45 Przerwa

Sesja II Diagnostyka immunologiczna niepłodności

14.45 -15.15 Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować niepłodność immunologiczną? Dr W. Sydor

15.15-15.45 Endometritis jako przyczyna zaburzeń implantacji. Prof. G. Jakiel

15.50-16.20 Receptywność endometrium – czego możemy się dowiedzieć dzięki biopsji endometrium? Dr A. Guzik

16.20-16.50 Mutacja MTHFR i PAI-1 – znaczenie w rozrodzie. Dr I. Kopeć

16.50-17.05 Dyskusja - prowadzący Prof. G. Jakiel, Dr K. Jankowska

17.05-17.20 Przerwa

Sesja III Reumatologia

17.20-17.50 Przygotowanie do koncepcji pacjentek z układowymi chorobami tkanki łącznej. Prof. M. Olesińska

17.50-18.20 Leki antyTNF, hydroksychlorochina, sulfasalazyna – czy są bezpieczne w medycynie rozrodu? Dr A. Felis-Giemza

18.20-18.35 Dyskusja – prowadzący Prof. M. Olesińska, dr K. Jankowska

Sobota, 20.03.2021

Sesja IV Endokrynologia

9.00-9.30 Zaburzenia immunologiczne w zespole policystycznych jajników. Prof.M. Jerzak

9.30-10.00 Choroby autoimmunizacyjne tarczycy a prokreacja. Prof. M. Gietka-Czernel

10.05-10.35 Autoimmunizacyjne poliendokrynopatie jako przyczyna niepłodności Dr K. Jankowska

10.35-11.05 Mikrobiom jelitowy a niepłodność Mgr A. Kobylińska

11.05-11.20 Dyskusja – prowadzący prof. M. Jerzak, dr K. Jankowska

11.20-11.30 Przerwa

Sesja V Ciąża a układ immunologiczny

11.30-12.00 Leczenie poronień nawykowych immunizacją limfocytami allogenicznymi - state of the art i doświadczenia własne. Prof. A. Malinowski

12.00-12.30 Rola układu HLA i receptorów KIR w rozrodzie. Prof. J. Paśnik

12.35-13.05 Ciąża u pacjentki z pierwotnym i wtórnym niedoborem odporności - przypadki. Terapia immunoglobulinami w formie dożylnej i podskórnej. Dr A. Matyja-Bednarczyk

13.05-13.35 Cross match, alloMLR, KIR AA – interpretacja wyników Prof. T. Sacha

13.35 -13.50 Dyskusja – prowadzący prof. T. Sacha, dr K. Jankowska

13.50 -14.10 Przerwa

Sesja VI Immunoterapia

14.10-14.40 Czy możliwa jest immunoterapia w endometriozie? Dr R. Maksym

14.40-15.10 Status immunologiczny u pacjentek z rakiem jajnika – znaczenie mikrośrodowiska Prof. I. Wertel

15.15-15.45 Intralipid – u jakich pacjentek może być pomocny? Dr L. Grześkowiak

15.45-16.15 G-CSF – kiedy, u kogo, w jakiej dawce? Dr A. Kicińska

16.15-16.30 Dyskusja – prowadzący dr A. Kicińska, Dr K. Jankowska

Program może ulec nieznacznej modyfikacji

KOMITET NAUKOWY:

Dr hab.n.med. Małgorzata Pac
Dr n.med. Katarzyna Jankowska
Dr n.med. Joanna Połom

PATRONAT HONOROWY:

Prof. dr hab.n.med. Sylwia Kołtan
Konsultant Krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej
Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

WSPARCIE MERYTORYCZNE:

Klinika Endokrynologii CMKP
Klinika Immunologii Centrum Zdrowia Dziecka
Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej NIGRiR


Organizator

Dr n.med Katarzyna Jankowska

Adiunkt Kliniki Endokrynologii
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Kierownik Kliniki: Prof. Dr hab.n.med. Wojciech Zgliczyński
Szpital Bielański, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Endokrynolog, Androlog
w trakcie specjalizacji z immunologii klinicznej

KONTAKT@PROCREATIO.PL


Załączniki:

Program konferencji